Hoppa till navigeringen

Status
Avslutat
Datum
Nov 1996
Beställare
Statens Fastighetsverk
Adress
Rosenhaneska huset, Stockholm
Tjänster

Nyputs och avfärgning med Gotlandskalk. Fönstermålning.

Historik

Schering Rosenhane köpte 1648 tomten på Rogberget där det sedan medeltiden stått en kvarn. Rosenhane som varit ambassadör i Paris var nu riksråd och Stockholms överståthållare. Schering Rosenhanes palats ritades av arkitekten Jean de la Vallée efter förebilder av den italienske 1500-tals, arkitekten Palladio, symmetriskt, med rusticerade murar, arkadbågar och med fronton över mittpartiet. Efter slottet Tre Kronors brand 1697 flyttade kungens kansli in i palatset. 1778 köpte Frimurarorden huset och flyglar med bland annat ordenssalar byggdes över förgården. Svea Hovrätt har nu sessionssalar, arkiv och administrativa lokaler här.

Bilder

Karta

[KARTA]

© 2002-2024 Puts & Plattsättnings AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis