Hoppa till navigeringen

Status
Avslutat
Datum
Apr-nov 2011
Byggherre
Statens Fasighetsverk
Beställare
Statens Fasighetsverk
Adress
Riddarholmen, Stockholm
Tjänster

Nerbilning av och nyputs av den västra flygelns gårdsfasad.

Historik

Schering Rosenhanes palats

Ritat av Nicodemus Tessin d. ä. Schering Rosenhane köpte 1648 tomten på Rogberget där det sedan medeltiden stått en kvarn. Rosenhane som varit ambassadör i Paris var nu riksråd och Stockholms överståthållare. Hans hustru var Beata Sparre af Rossvik. Schering Rosenhanes palats ritades av arkitekten Nicodemus Tessin d. ä. i stram fransk klassicism. Ståtligast är sjöfasaden. Mot söder låg förgården med paviljonger. Vid senaste renoveringen återskapades arkitekturen dock med bevarande av 1800-talets flyglar.

Efter slottet Tre Kronors brand 1697 flyttade kungens kansli in i palatset. 1778 köpte Frimurarorden huset och flyglar med bland annat ordenssalar byggdes över förgården. I västra flygeln låg populära Frimurarkällaren.

Bilder

Karta

[KARTA]

© 2002-2024 Puts & Plattsättnings AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis