Hoppa till navigeringen

Med putsrenoveringar menar vi och lyfter här fram fasader som inte behövts knackas ner i sin helhet. Utan här har vi huggit ner lös, trasig och felaktig puts. Därefter har vi lappat och lagat upp fasaden med rätt matrial. Och avslutningsvis avfärgat fasaderna med färg anpassat till underlaget. I vissa fall kan den befintliga fasaden vara målad med en felaktig färg. Detta gör att vi i så fall måste blästra bort ytskicktet och utföra en ny ytputs på hela ytan innan avfärgning.


© 2002-2024 Puts & Plattsättnings AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis