Hoppa till navigeringen

Här återfinns de projekt som inte fasaderna gått att renovera utan all puts här bilats ner och en ny puts anbringas. Även fastigheter som fått en tilläggsisolering med puts finns på denna sida. Och även all nyproduktion som av förklarliga skäl har någon av dessa bägge fasadlösningar.


© 2002-2024 Puts & Plattsättnings AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis