Hoppa till navigeringen

Verksamhet

Vi är sedan länge fokuserade på att renovera äldre fastigheters yttre. Det gör vi med eftertanke och gamla, beprövade metoder. Arbetet utförs på ett för fastigheten tidsenligt sätt, så att den återfår sin ursprungliga styrka och skönhet.

Vår mångåriga erfarenhet och kunskap, kopplat till vår strävan att alltid leverera det bästa arbetet, har gjort att allt fler fastighetsägare och förvaltare med ett kulturhistoriskt fastighetsbestånd, väljer att anlita oss som entreprenörer.

I dag är vi 35 medarbetare, varav 30 välrenommerade och erfarna murare. Vi har ett stort och inarbetat kontaktnät av hantverkare och specialistföretag. Det gör att vi kan åta oss mycket komplexa och krävande utvändiga renoveringsarbeten. Från starten har vi renoverat hundratals fastigheter i Stockholm med omnejd. Vi vill fortsätta att arbeta med organisk tillväxt, men där stabil ekonomi alltid värderas högre än volym.

Vi håller oss à jour med utvecklingen på marknaden och i branschen. Vår VD, Per Hallgren, var ordförande i vår branschorganisation för murat och putsat byggande, Mur & Putsföretagen mellan 2016-2022, samt är ledamot i styrelsen för Byggföretagen region Öst och Stockholms Byggmästarförening sedan 2022.

Vårt arbete med kvalitet, arbetsmiljö och goda problemlösningsförmåga, betyder att du garanterat får det bästa för din fastighet.

Uppdragsgivare

Våra kunder är bl a Statens fastighetsverk, AB Stadsholmen, Skärgårdsstiftelsen, Humlegården Fastigheter, In3prenör, Skanska och JM. Vi anlitas också av många kyrkliga församlingar, kommuner och privata fastighetersägare samt ett stort antal bostadsrättsföreningar i Stockholm och dess omgivningar.

Behörighet

Alla våra medarbetare har yrkesbevis och ett stort yrkeskunnande. Vi har givetvis så väl både Muring klass 1 som Putsning klass 1.

Vi utbildade och har intyg för BAS-P och BAS-U:

Policy

I alla våra uppdrag arbetar vi med högt ställda krav på kvalitet och leveranstrygghet för våra kunder. Här kan du läsa mer om de policys vi på Puts & Plattsättnings AB följer:

Branschorganisationer

Yrkesstolthet, kvalitetsmedvetande och ett brinnande engagemang för gamla byggnader gör att vi är medlemmar i följande branschorganisationer: Där vi sedan länge är och har varit engagerade i både styrelser och kommiteér.

  • Byggföretagen (byggföretagens bransch- och arbetsgivareförbund)
  • Stockholms Byggmästarförening (Stockholmsområdets branschorganisation för bygg- och anläggningsföretag)
  • FIBOR (auktoriserande branschorganisation för konsult- och entreprenadföretag verksamma inom byggnadsvård)
  • Svenska byggnadsvårdsföreningen (arbetar med byggnadsvårds- och kulturmiljöfrågor)
  • Mur & Putsföretagen (den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige).

© 2002-2024 Puts & Plattsättnings AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis