Hoppa till navigeringen

Puts & Plattsättnings AB skall som medlemsföretag i SPEF, genom en helhetssyn på kvalitet och med alla medarbetares ansvar, verka för att alla våra tjänster och produkter uppfyller våra kunders behov och förväntningar.

Detta gör vi genom:

  • Att i all vår verksamhet ha en dialog med våra kunder om vilka behov och förväntningar som föreligger på tjänsten eller produkten.
  • Att alla medarbetare i samverkan tar ansvar för tjänsten eller produkten som vi levererar.
  • Att alltid utföra riskanalyser inför nya aktiviteter.
  • Ge våra medarbetare produktinformation för att öka kunskapen.

Ladda ner vår kvalitetspolicy (PDF, 38 kB)


© 2002-2024 Puts & Plattsättnings AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis