Hoppa till navigeringen

Puts & Plattsättnings AB skall som medlemsföretag i SPEF, genom medarbetarnas engagemang inom arbetsmiljöarbetet medverka till en säker och god arbetsmiljö.

Detta gör vi genom:

  • Riskfyllda arbeten kartläggs och utvärderas. Åtgärder vidtas för att minimera riskerna på våra arbetsplatser.
  • Medarbetare skall ges ökad delaktighet i planeringsarbetet för att därigenom öka engagemanget och motivationen för arbetsmiljön på våra arbetsplatser.
  • Uppnå och överträffa lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet.
  • Utbilda och informera alla berörda i arbetsmiljöfrågor.

Ladda ner vår arbetsmiljöpolicy (PDF, 39 kB)


© 2002-2024 Puts & Plattsättnings AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis