Hoppa till navigeringen

Puts & plattsättnings AB som medlemsföretag i SPEFs skall i all sin verksamhet verka för en hållbar och långsiktig samhällsutveckling genom att erbjuda tjänster och produkter som tillgodoser kunders och samhällets behov.

Detta gör vi genom att:

  • Aktivt samarbeta med kunder, leverantörer och andra intressenter.
  • Uppnå eller överträffa lagar och förordningar inom miljöområdet.
  • Förebygga uppkomst och spridning av föroreningar.
  • Främja resurshushållning och källsortering.
  • Engagera alla våra medarbetare i miljöfrågor genom att öka kunskapen.
  • Beakta produkternas miljöeffekter under produktionen och dess hela livslängd.

Ladda ner vår miljöpolicy (PDF, 38 kB)


© 2002-2022 Puts & Plattsättnings AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis