Hoppa till navigeringen

1964

Puts och Plattsättnings AB grundas av Lars Zetterberg. Affärsidén är att erbjuda entreprenader inom murning, putsning och plattsättning.

1970

Företaget inriktar sig allt mer på murat och putsat byggande samt renoveringar av äldre fasader.

1976

Vi utökar verksamheten och åtar oss ombyggnader av fastigheter i Stockholms innerstad. Det gör att vi förutom murare också behöver betongare, snickare etc. I samband med detta anställs Anders Drakes som snickare.

1979

Vi slutar med ombyggnationer av fastigheter och fokuserar på entreprenader för äldre putsade fastigheter. Per Hallgren anställs som murarlärling. För att alltid kunna erbjuda det bästa, förstärks vårt nätverk med specialister inom nödvändiga områden, som till exempel plåtslageri-, snickeri, sten-, blästrings-, konservators- och måleriarbeten.

1990

Lars Zetterberg säljer företaget till Anders Drakes och Per Hallgren.

2012

Murarmästaren Tomas Lööw, som anställdes 1996 som murarbas vid vårt projekt med ombyggnaden av Marabous fastighet i Sundbyberg, tilldelas stipendium för framstående arbete i samband med Nordbygg 2012. Fem mästarbrev och tre gesällbrev delades också ut. Denna gamla tradition återupptogs efter att ha legat i träda i cirka 40 år.

2016

Per Hallgren förvärvar Anders Drakes del av bolaget och blir ensam ägare med Tomas Lööw som arbetsledare och närmaste man.

2019

Tomas Lööw förvärvar en mindre del i bolaget.


© 2002-2024 Puts & Plattsättnings AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis