Hoppa till navigeringen

Lång erfarenhet och gedigen kompetens:

1964

Puts och Plattsättnings AB (P&P) grundas av Lars Zetterberg. Affärsidén var att erbjuda entreprenader inom puts, murning och plattsättning (plattsättning utfördes av murare på den tiden).

1970

Företaget inriktar sig mer och mer på murat och putsat byggande samt renoveringar av  fasader.

1976

P&P utökar verksamheten och vi åtar oss några totalrenoveringar av fastigheter i Stockholms innerstad. Detta gör att det förutom murare också behöver betongare, snickare etc. I samband med detta anställs Anders Drakes som snickare. Han är idag en av de två projektledande ägarna.

1978

P&P slutar med totalrenoveringar av fastigheter och fokuserar på entreprenader för äldre putsade fastigheter. För att alltid kunna erbjuda det bästa förstärks vårt nätverk med specialister inom nödvändiga områden som t ex tak- och plåtarbete, snickeri, sten, blästring, konservatorer och måleriföretag.

1987

I slutet av 70-talet börjar Per Hallgren i företaget som murarlärling. Efter några år hos Skanska i mitten på 80-talet rekryteras han tillbaka till företaget. Idag även han en av de två projektledande ägarna.

1990

Lars Zetterberg säljer företaget till Anders Drakes och Per Hallgren.

Det är med stolthet som vi med företagets samlade kompetens fortsätter den här resan, där vi hela tiden värnar om de välbeprövade metoder och traditioner som en gång gav upphov till så många fantastiska byggnader och fasader. Vi brinner för att vara med och bevara dem och även yngre fastigheter till kommande generationer.

Det går att följa vår fortsatta resa från tidigt 90-tal och framåt under fliken PROJEKT här ovan.


© 2002-2018 Puts & Plattsättnings AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis