Hoppa till navigeringen

Puts & Plattsättnings AB skall i all sin verksamhet verka för en hållbar och långsiktig samhällsutveckling, dels genom att erbjuda tjänster och produkter som tillgodoser kunders och samhällets behov.

Samt genom en helhetssyn på kvalitet och med alla medarbetares ansvar, verka för att alla våra tjänster och produkter uppfyller våra kunders behov och förväntningar.

Vidare skall Puts & Plattsättnings AB genom medarbetarnas och samarbetspartners engagemang inom arbetsmiljöarbetet medverka till en säker och god arbetsmiljö.

Detta gör vi genom:

  • Att i all vår verksamhet ha en dialog med våra kunder och leverantörer om vilka behov och förväntningar som föreligger på tjänsten eller produkten.
  • Att alla medarbetare i samverkan tar ansvar för tjänsten eller produkten som vi levererar.
  • Engagera alla våra medarbetare i miljöfrågor genom att öka kunskapen.
  • Uppnå lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet.

Ladda ner vår företagspolicy (PDF, 40 kB)


© 2002-2022 Puts & Plattsättnings AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis