Hoppa till navigeringen

Många av de kulturprojekt som vi utför görs i sammarbete med antikvarisk kontroll. Antikvarisk kontrollant utses på bl.a. statliga byggnadsminnen och på hus som faller under kultur eller fornminneslagen.


© 2002-2024 Puts & Plattsättnings AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis