Hoppa till navigeringen

Status
Avslutat
Datum
Sep 2011-jul 2012
Byggherre
Statens Fasighetsverk
Beställare
SH Bygg
Tjänster

Vi utför putslagningar med egenpigmenterat hydrauliskt kalkbruk efter de omfattande stenbytena som nu utförs. Samt även andra smärre putsrenovering där så erfodras.

http://www.slottetsfasader.se/

Historik

Stockholms slott har en särställning i svensk och internationell byggnadshistoria och representerar svenskt statsskick från 1100-talet fram till våra dagar. Slottets fasader utgör en konsekvent tillämpning av den romerska barockens klassiska formspråk och fasaderna följer i stort arkitekten Tessin d.y:s ritningar från 1600-talet. Förra sekelskiftets stora restaurering strävade efter att fullborda Tessins ursprungliga intentioner men värderade även byggnadshantverk, tidsspår och öppet redovisade naturmaterial mycket högt.

Bilder

Karta

[KARTA]

© 2002-2024 Puts & Plattsättnings AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis