Hoppa till navigeringen

Status
Avslutat
Datum
Apr-nov 2013
Byggherre
SFV
Beställare
M3 Bygg
Tjänster

Vi utför putsrenovering och murningsarbeten i samband med att all sten renoveras alternaivt byts ut. Vill du veta mer klicka här: http://www.sfv.se/sv/fastigheter/pagaende-byggprojekt/byggprojekt/stockholm/stockholms-slott-restaurering/

Historik

Stockholms slott har en särställning i svensk och internationell byggnadshistoria och representerar svenskt statsskick från 1100-talet fram till våra dagar. Slottets fasader utgör en konsekvent tillämpning av den romerska barockens klassiska formspråk och fasaderna följer i stort arkitekten Tessin d.y:s ritningar från 1600-talet. Förra sekelskiftets stora restaurering strävade efter att fullborda Tessins ursprungliga intentioner men värderade även byggnadshantverk, tidsspår och öppet redovisade naturmaterial mycket högt.

Bilder

Karta

[KARTA]

© 2002-2024 Puts & Plattsättnings AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis