Hoppa till navigeringen

Status
Avslutat
Datum
Nov 1995
Beställare
Statens Fastighetsverk
Adress
Manillaskolan, Djurgården
Tjänster

Putsrenovering och avfärgning med platspigmenterad kalklimfärg.

Fönstermålning.

Historik

Nuvarande byggnad på Övre Manilla stod klar 1864 och gamla Manhem revs 1881. Den stora institutionsbyggnaden i nyrenässans ritades av arkitekten Johan Adolf Hawerman (1812-1885). Komplexet uppfördes som skollokaler samt internat för såväl lärare som sina 180 elever. Internatverksamheten upphörde 1979. Den höga tornkrönta mittbyggnaden innehåller en kyrksal som sträcker sig över två våningar, i trapphuset finns trappor och räcken i rikt utsirat gjutjärn. År 1912 påbyggdes ytterligare en våning på skolhuset. I mitten av 1990-talet genomfördes en omfattande renovering.

Bilder

Karta

[KARTA]

© 2002-2024 Puts & Plattsättnings AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis