Hoppa till navigeringen

Status
Avslutat
Datum
Mar-sep 1994
Beställare
Byggnadsstyrelsen
Adress
Birger Jarls torg 11, Riddarholmen, Stockholm
Tjänster

Putsrenovering och avfärgning med Gotlandskalk. Fönsterrenovering.

Historik

Riksrådet Per Sparre fick 1635 tomten av drottning Kristinas förmyndarregering. Det sägs ha varit en försoningsgest för att Karl IX låtit avrätta fadern Erik Sparre i Linköpings blodbad år 1600. Släkten Sparre behöll huset till 1714.Palatset i senrenässans, möjligen efter ritningar av Nicodemus Tessin d ä har senare förstorats och förenklats.1763 köptes palatset av professorn i förlossningskonst David von Schultzenheim. I bottenvåningen inrättade han ett barnbördshus med tio sängar, som blev ursprunget till Allmänna BB.1776 köpte kronan Sparreska palatset. Kammarrätten som också haft lokaler här blev ensam herre 1967. Sparreska palatset har sedan 1974 invändig förbindelse med Kammarrättens hus intill.

Bilder

Karta

[KARTA]

© 2002-2024 Puts & Plattsättnings AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis