Hoppa till navigeringen

Status
Avslutat
Datum
Aug 2013-mar 2014
Beställare
Stadsholmen
Tjänster

Omputsning med kalkputs och avfärgning med gotlandskalk, fönsterrenovering och målning av fasaddetaljer.

Historik

Vid Norrtull togs stadstull upp från 1670-talet fram till början av 1800-talet

Vid sidan om Uppsalavägen står ännu de gamla tullstugorna kvar, byggda 1733 av stadsarkitekt Johan Eberhard Carlberg. Kommungränsen mellan Stockholm och Solna går fortfarande precis norr om tullstugorna.

Gästgiveriet Stallmästaregårdens affärer förbättrades på ett högst betydande sätt, när tullen flyttades till knutpunkten mellan Norrtullsgatan, Uppsalavägen och den starkt trafikerade vintervägen över Brunnsvikens is.

Norrtull, som ligger vid norra kanten av Stockholms innerstad, är i dag en av Stockholms största trafikplatser.

I samband med anläggandet av Norra länken kommer trafikplatsen vid Norrtull att utformas som en stor cirkulationsplats där de gamla tullhusen kommer att få en mer framträdande placering än idag

 

Bilder

Karta

[KARTA]

© 2002-2024 Puts & Plattsättnings AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis