Hoppa till navigeringen

Status
Avslutat
Datum
Apr-okt 2012
Beställare
STADSHOLMEN
Adress
STOCKHOLM
Tjänster

Borttagning av kalkfärg genom blästring/fräsning, lagning av bomputs samt påförande av ett nytt putsskikt ca 5-7 mm kalkbruk. Avfärgning 5 gånger med Gotlandskalkärg. Ommålning och omkittning av fönster, stenbyte i sockel

Historik

Byggnaden vid Fjällgatan 23A beställdes av Frans Schartau. Tack vare en insamling kunde bygget finansieras och Schartaus förslag att bygga ett hus "å Grosshandelssocietetens egen rymliga tomt å Södermalm, för att inredas till Handelsinstitut" antogs i januari 1861.

Arkitekt för byggnaden var Johan Fredrik Åbom med M. Atterberg som byggmästare. Åbom ritade en typisk institutionsbyggnad med putsfasader i nyrenässans. Husets sockel utfördes i röd sandsten från Gävle och för portomfattningen användes grön kolmårdsmarmor. Golven i trapporna belades med finslipad kalksten från Öland som lades i rutor med olika färgnyanser. Från början var byggnaden bara två våningar högt. Undervisningen började i september 1865 med 28 elever.[2]

 

Bilder

Karta

[KARTA]

© 2002-2024 Puts & Plattsättnings AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis