Hoppa till navigeringen

Status
Avslutat
Datum
Jul-dec 2015
Beställare
AB Stadsholmen
Adress
Eastmanvägen 35-37, Stockholm
Tjänster

Renovering puts i samtliga fasader inkl. socklar och takfotslist. Ytskikt blästras ytorna putsas och avfärgas med Gotlandskalk. Fönsterrenovering samt vissa plåtarbeten

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

§„X Samtliga plåtlister och fönsterbleck ska målningsbehandlas.

 

§„X Utvändig renovering av samtliga fönster.

 

§„X Ett äldre fönsterparti mot söder ska plockas ur och restaureras på verkstad. Se

 

 

bild.

 

 

 

Historik

Huset uppfördes åren 1765-67 och fungerade ursprungligen som, RAÄ:s bebyggelseregister som Härbärge och värdshus och sedermera som logement. Nu huserar Svenska byggnadsvårdsföreningen här. Byggnaden är Blåklassad vilket betyder att det är en fastighet med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen samt fastigheter som skyddas av Kulturminneslagen, såsom byggnadsminnen och kyrkor tillhörande Svenska kyrkan.

Karta

[KARTA]

© 2002-2024 Puts & Plattsättnings AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis