Hoppa till navigeringen

Status
Avslutat
Datum
Nov 2010-jun 2012
Byggherre
Kungliga Svenska akademin
Beställare
SAVILLS Förvaltnings AB
Adress
STOCKHOLM
Tjänster

Rivning av all puts inkl spiktegel, läkt och papp. Byte av papp och läkt. Putsning med kalkbruk, byte av plåtbeslag i koppar

Historik

Under en period omkring 1905 uppfördes många villor i området kring Sollidsbacken, flera är ritade av Ferdinand Boberg, så även Villa Bergsgården som beställdes av målaren Anna Ström (1867–1944). Byggnaden är uppförd i herrgårdsstil med en hög källarvåning, en bottenvåning och en mansardvåning. Mot söder dominerar en stor central takkupa med två fönster. Från bottenvåningens sal leder två symmetriska, svängda stentrappor med järnräcken ner till markplanet. Entrén nås från norr och ligger under en altan. Fasaderna är slätputsade och avfärgade i ljusgul kulör.

Bilder

Karta

[KARTA]

© 2002-2024 Puts & Plattsättnings AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis