Hoppa till navigeringen

Status
Avslutat
Datum
Feb-jul 2015
Byggherre
TELGE Fastigheter
Beställare
Lindhov Bygg AB
Tjänster

Rengöring, putsrenovering och avfärgning med Gotlandskalk.

Historik

Gamla Flickskolan är uppförd på 1700-talet och är en av Södertäljes äldsta bevarade byggnader. Tillsammans med annexet från 1800-talet utgör Gamla Flickskolan ett viktigt inslag i Södertäljes stadsbild. Byggnaderna omfattas av stora kulturhistoriska värden och är värderade till den högsta klassen i Södertälje stadskärnas kulturhistoriska klassificering av bebyggelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder

Karta

[KARTA]

© 2002-2024 Puts & Plattsättnings AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis