Hoppa till navigeringen

Status
Avslutat
Datum
Jun 2009-okt 2010
Beställare
Länstyrelsen i Stockholms län
Adress
Vid sjön Skedviken SV strand
Tjänster

Av Länstyrelsen i Stockholms län har vi fått i uppdrag att förhindra ett fortsatt förfall som äventyrar säkerheten för besökare. Detta genom att plåttäcka delar av ruinens murkrön med blyplåt. Dessutom hel fogkompletering av alla murverk inkl. murverkskomplettering samt smärre smides och betongarbeten.

Se bildspel här nedan:

http://picasaweb.google.com/PutsoPlatt/ MorbySlottsruin16Aug2010 ?authkey= Gv1sRgCNbs4ZrE-7X4Zg

Antikvarisk Slutdokumentation (PDF, 10 MB)

Historik

Släkten Oxenstiernas gamla stamborg Mörby Slott i Fasterna socken vid sjön Skedviken sydvästra strand har sitt ursprung i 1450-talet, då en borg byggdes på platsen. Borgen byggdes till under flera etapper under 1550- och 1660-talen. Borgen övergavs 1685 och stod som ruin från omkring 1730. På 1930-talet grävdes den fram och har sedan dess restaurerats i flera omgångar. Tillsammans med Ekebyholms och Rånäs Slott vid de tidigare sammanbundna sjöarna Syningen och Skedviken ingick Mörby i en strategisk triangel vid den forna farleden Sjuhundraleden. Den första byggnade på platsen kallades ursprungligen "Villa Myraby" och var under 1400-talet sätesgård för den pommerska släkten Slaweka.

Bilder

Karta

[KARTA]

© 2002-2024 Puts & Plattsättnings AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis