Hoppa till navigeringen

Status
Avslutat
Datum
Feb-jul 2011
Byggherre
Mikael Runhem
Beställare
Mikael Alerydh Bygg AB
Adress
VAXHOLM
Tjänster

Montage av 200 mm isolering enligt Serporoc metoden. Puts med genomfärgad rivputs

Karta

[KARTA]

© 2002-2024 Puts & Plattsättnings AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis