Hoppa till navigeringen

Status
Avslutat
Datum
Mar-nov 2007
Beställare
STATENS FASTIGHETSVERK
Adress
Annerovägen 12, STOCKHOLM
Tjänster

Omläggning av hela plåttaket, fönsterrenovering, putsrenovering, förgyllning, markarbeten och stenarbeten

Historik

Byggnaden invigdes den 14 januari 1907 och inrymde då lokaler för Sollentuna och Färentuna domsagas samt Södra Roslags domsagas häradsrätter. Det hade tagit knappt tre år, och kostat 135000 kronor att uppföra byggnaden som ritats av arkitekterna Fritz Ullrich och Eduard Hallquisth. En pampig villa i jugendbarock reser sig på en kvadratisk grundplan med fyra utskjutande hörnpartier. Ett valmat säteritak av svart plåt kröner den den gula byggnaden, vilken ursprungligen var vitputsad. Under byggandet av tingshuset hittade man en 2,7m djup så kallad jättegryta från istiden, som nu kan beskådas genom ett fönster i källarmuren mot sjösidan.

Bilder

Karta

[KARTA]

© 2002-2024 Puts & Plattsättnings AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis