Hoppa till navigeringen

Status
Avslutat
Datum
Nov 1996
Beställare
Statens Fastighetsverk
Adress
Amiralitetshuset, Skeppsholmen

Putsrenovering och avfärgning med Hydraulisk kalkfärg, linoljemålning, stuck- och stenarbeten.

Historik

Amiralitetshuset, som ligger på Skeppsholmen i Stockholm, började byggas 1647 och togs i bruk 1650. Arkitekt var sannolikt holländaren Louis Gillis. Ursprungligen inrymde huset amiralitetets kansli samt på översta våningen segelmagasin. Amiralitetshuset har genomgått flera ombyggnader men portalen i sandsten är från denna tid. Flottan flyttade 1680 till Karlskrona och från slutet av 1600-talet användes Amiralitetshuset som arkiv. Arkivet flyttade under 1750-talet och i stället byggdes huset om till spannmålsmagasin, och exteriören förändrades drastiskt. Åren 1844-46 gjordes en stor ombyggnad och restaurering med Fredrik Blom som arkitekt. Huset blev då helt och hållet kasern och fick sin nuvarande exteriörutformning som ansluter till byggnadens ursprungliga utseende. Hörntornen är dock nytillskott.

Bilder

Karta

[KARTA]

© 2002-2019 Puts & Plattsättnings AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis