Hoppa till navigeringen

Vi åtar oss såväl general- som totalentreprenader när det gäller renoveringar av fastigheters yttre med allt vad det innefattar. Våra erfarna murare, alla med yrkesbevis och vårt väl inarbetade kontaktnät av hantverkare och specialister av alla de slag gör att vi också kan åta oss även mycket komplexa och krävande utvändiga renoveringsarbeten. Så som t.ex. renovering av kulturfastigheter med krav på antikvarisk kontroll.


© 2002-2021 Puts & Plattsättnings AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis