Hoppa till navigeringen

Vi är ett av Sveriges ledande och äldsta företag, etablerat 1964, när det gäller renovering av murade och putsade fasader. Nyproduktion är idag en ganska liten del av vår verksamhet. Vår inriktning är framför allt fasadrenoveringar och då med tonvikt på äldre hus. Där kommer våra erfarna medarbetare, ett 30-tal murare alla med yrkesbevis väl till sin rätt. Med stor respekt för gamla beprövade kunskaper och med företrädesvis mineraliska naturmaterial arbetar vi för att återge alternativt bevara fastigheters putsade fasader. Till det kommer vårt väl inarbetade kontaktnät med hantverkare och specialister av olika slag, som gör att vi kan åta oss alla typer av renoveringar. Med en av Sveriges äldsta och längsta referenslistor följer att vi kan åta oss mycket komplexa och krävande renoveringsarbeten.

Bevarar Historien

Läs historien i vår nya tidning.

Jubileumsskrift

Ta en titt i vår Jubileumsskrift.

Kvarteret Venus

Folder om den putsade staden.


© 2002-2024 Puts & Plattsättnings AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis